گرفتن قیمت خرد کردن و اجرا در n ج قیمت

قیمت خرد کردن و اجرا در n ج مقدمه

قیمت خرد کردن و اجرا در n ج